Τα έργα μας

Πέρδικα Θεσπρωτίας – Διπλοκατοικία με στέγη

Αρχιτεκτονική μελέτη: Πάντου Κ. Μαρία – Αρχιτέκτων Μηχανικός Στατική Μελέτη: Δημητρίου Βαγγέλης – Πολιτικός Μηχανικός Μελέτες Η/Μ: Βάσιος Περικλής- Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε. Τοπογραφική τεκμηρίωση: Τσουμάνης Κων/νος – Μηχανικός τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής Τ.Ε. Φωτογράφιση: - Τοποθεσία: Πέρδικα Θεσπρωτίας Έτος Μελέτης: 2022 Έτος Ολοκλήρωσης Κατασκευής: Εργο σε εξέλιξη

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΤΡΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ & ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ΄ΕΠΕΚΤΑΣΗ

Αρχιτεκτονική μελέτη: Πάντου Κ. Μαρία – Αρχιτέκτων Μηχανικός Στατική Μελέτη: Μυριούνης Παναγιώτης – Πολιτικός Μηχανικός Μελέτες Η/Μ: Λουκά Γιώργος – Ηλεκτρολόγος Μηχανολόγος Μηχανικός Τοπογραφική τεκμηρίωση: Τσουμάνης Κων/νος – Μηχ/κός τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής Τ.Ε. Τοποθεσία: Οικισμός Αμπελιά Θεσπρωτίας Έτος Μελέτης: 2020 Έτος Ολοκλήρωσης Κατασκευής: Έργο σε εξέλιξη [ ... ]

ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΘ ΥΨΟΣ & ΚΑΤ΄ΕΠΕΚΤΑΣΗ

Αρχιτεκτονική μελέτη: Πάντου Κ. Μαρία – Αρχιτέκτων Μηχανικός Στατική Μελέτη: Δημητρίου Βαγγέλης – Πολιτικός Μηχανικός Μελέτες Η/Μ: Βάσιος Περικλής – Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε. Τοπογραφική τεκμηρίωση: Τσουμάνης Κων/νος – Μηχανικός τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής Τ.Ε. Φωτογράφιση: Πάντου Κ. Μαρία Τοποθεσία: Πέρδικα Θεσπρωτίας Έτος Μελέτης: 2020 Έτος Ολοκλήρωσης Κατασκευής: Έργο σε εξέλιξη [ ... ]

Go to Top