Πέρδικα Θεσπρωτίας – Διπλοκατοικία με στέγη

Δημοσιεύθηκε στις 27.12.2022

 • Αρχιτεκτονική μελέτη:
  Πάντου Κ. Μαρία – Αρχιτέκτων Μηχανικός
 • Στατική Μελέτη:
  Δημητρίου Βαγγέλης – Πολιτικός Μηχανικός
 • Μελέτες Η/Μ:
  Βάσιος Περικλής- Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε.
 • Τοπογραφική τεκμηρίωση:
  Τσουμάνης Κων/νος – Μηχανικός τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής Τ.Ε.
 • Φωτογράφιση:
 • Τοποθεσία:
  Πέρδικα Θεσπρωτίας
 • Έτος Μελέτης:
  2022
 • Έτος Ολοκλήρωσης Κατασκευής:
  Εργο σε εξέλιξη