Οι Yπηρεσίες μας

Αρχιτεκτονικές μελέτες & επιβλέψεις

Οικοδομική Άδεια είναι η διοικητική πράξη που επιτρέπει την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών σε οικόπεδο ή γήπεδο. Για την έκδοση κάθε οικοδομικής άδειας προϋπόθεση είναι η ύπαρξη ικανής ομάδας μηχανικών – μελετητών και επιβλεπόντων που αναλαμβάνουν την όλη διαδικασία.

Κατά κανόνα, ο φάκελος μιας Οικοδομικής Άδειας περιλαμβάνει αίτηση των ιδιοκτητών, τις δηλώσεις ανάθεσης από τον ιδιοκτήτη και ανάληψης από τον Μηχανικό, το σύνολο των απαιτούμενων μελετών (Τοπογραφικό Διάγραμμα, Αρχιτεκτονική μελέτη, Στατική μελέτη, μελέτη Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων, μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης, κ.τ.λ.), εγκρίσεις άλλων φορέων (Αρχαιολογίας, Δασαρχείου, κ.τ.λ.) όπου απαιτούνται, τα παραστατικά καταβολής των εισφορών (ΕΦΚΑ, Δήμου, κ.τ.λ.) και τα παραστατικά κατάθεσης των αμοιβών μηχανικών.

Με τον όρο μελέτη έργου εννοείται η σχεδίαση του νέου κτίσματος εντός του οικοπέδου ή του γηπέδου με τρόπο τέτοιο ώστε η θέση του και τα μεγέθη του είναι σύννομα την ισχύουσα νομοθεσία, να είναι λειτουργικό, ασφαλές, καλαίσθητο, εναρμονισμένο με το περιβάλλον (φυσικό ή δομημένο) μέσα στο οποίο εντάσσεται, μεριμνώντας ταυτόχρονα για την οικονομία του έργου και την επιθυμία του πελάτη.

Η μελέτη αποτελεί μία σύνθετη διαδικασία και περιλαμβάνει επιμέρους μελέτες, όπως την τοπογραφική αποτύπωση, την αρχιτεκτονική σύνθεση, την στατική και αντισεισμική επάρκεια, την πληρότητα των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, τον «πράσινο» ενεργειακό σχεδιασμό κ.α.
Η σύγχρονη εποχή απαιτεί κατασκευές φιλικές προς το περιβάλλον με μηδενικό ενεργειακό αποτύπωμα οι οποίες θα καλύπτουν τις ανάγκες των χρηστών της.
Έχοντας ολοκληρώσει την μελέτη ενός οικοδομικού έργου και μετά την έκδοση της απαιτούμενης οικοδομικής άδειας, ακολουθεί το στάδιο της κατασκευής του έργου. Βασικοί στόχοι του μηχανικού που επιβλέπει την υλοποίηση του έργου είναι οι εξής:

 • Η υλοποίηση κάθε εγκεκριμένης μελέτης, σε απόλυτη ταύτιση με την Οικοδομική Άδεια
 • Η οργάνωση του εργοταξίου για την απρόσκοπτη και ασφαλή διεξαγωγή των εργασιών κατασκευής
 • Την παροχή σαφών οδηγιών προς τα συνεργεία και την ταχεία επίλυση τυχόντων πρόσκαιρων προβλημάτων
 • Την ολοκλήρωση των εργασιών σε αποδεκτό χρονικό διάστημα
 • Την βέλτιστη δυνατή σχέση μεταξύ οικονομικού κόστους και ποιότητας κατασκευής

Ο πλήρης συντονισμός όλων των ανωτέρω συνιστωσών απαιτεί αυξημένα προσόντα και ικανότητες εκ μέρους του Γενικού Επιβλέποντος Μηχανικού, ο οποίος πρέπει να αξιοποιεί στο μέγιστο βαθμό τις γνώσεις και την εμπειρία των συνεργατών-συναδέλφων του, τις ικανότητες και την απόδοση του εργατοτεχνικού προσωπικού, σε συνδυασμό με την επάρκεια των διαθέσιμων οικονομικών πόρων.

Η εμπειρία του γραφείου μας στις κατασκευές και η ύπαρξη ικανού δικτύου συνεργατών μηχανικών και τεχνικών – κατασκευαστών παρέχουν ασφάλεια και εμπιστοσύνη κατά την υλοποίηση του έργου.

Αποτυπώσεις

Με τον όρο Αποτύπωση ενός κτιρίου ή ενός διαμερίσματος εννοείται η απεικόνιση ενός χώρου σε αρχιτεκτονικό σχέδιο κάτοψης, όπως αυτό είναι κατασκευασμένο (as-built).

Σε αρκετές περιπτώσεις (λόγω απώλειας των εγκεκριμένων σχεδίων από την Πολεοδομία, λόγω αλλαγής διαρρύθμισης του διαμερίσματος κ.α.) απαιτείται μια ενημερωμένη κάτοψη ενός χώρου, στην οποία η ιδιοκτησία απεικονίζεται με την σημερινή της μορφή.

Για την παραγωγή του εν λόγω σχεδίου απαιτείται αυτοψία στον χώρο με σχολαστικές μετρήσεις της υπάρχουσας κατάστασης και τελικό σκοπό την παραγωγή του σχεδίου της Κάτοψης ή της Τομής.

Η διαδικασία της αποτύπωσης εμπεριέχεται σε υπόλοιπες υπηρεσίες του Μηχανικού, όπως η Ρύθμιση Αυθαίρετων Κατασκευών, η έκδοση Άδειας Νομιμοποίησης ή Προσθήκης (κατ’ επέκταση ή καθ’ ύψος), η Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας κ.α., αλλά μπορεί να αποτελεί και αυτοτελές αντικείμενο.

ΕΡΓΑ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

ΕΡΓA ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΜΕΝA

Ανακαινίσεις – Αλλαγές διαρρυθμίσης χώρων

Κάθε κτίριο ή διαμέρισμα όσο προσεκτικά και επιμελημένα και αν έχει κατασκευαστεί, απαιτεί, ανά τακτικά χρονικά διαστήματα, εργασίες συντήρησης και επισκευών. Οι εργασίες αυτές, είναι απλές και οικονομικές στα πρώτα έτη λειτουργίας του. Όσο όμως η ηλικία του κτιρίου αυξάνεται, όσο οι απαιτήσεις των χρηστών διαφοροποιούνται, όσο οι συνήθεις εργασίες συντήρησης αμελούνται και όσο κάποια στοιχεία του εξαντλούν το χρονικό όριο λειτουργίας τους, η αναγκαιότητα ανακαινίσεων και επισκευών καθίσταται επιτακτική.

Ο μέσος όρος ηλικίας των κτιρίων στη χώρα μας ξεπερνά τα 60 έτη, χωρίς να υπολογίσουμε τα διατηρητέα κτίρια, που είναι αρκετά παλαιότερα. Η πλειονότητα αυτών των κτιρίων, έχοντας επιδείξει σε μεγάλο βαθμό Στατική και Οικοδομική επάρκεια, δεν κρίνεται σκόπιμο να αποσυρθεί, κυρίως για οικονομικούς λόγους.

Αντίθετα, ένα κτίριο ή διαμέρισμα 50 ή και πλέον ετών, με ένα καλά μελετημένο και ολοκληρωμένο πρόγραμμα επεμβάσεων, σε μικρή ή και σε μεγαλύτερη κλίμακα, με τη χρήση νέων υλικών και τεχνικών, και με «έξυπνες» αναβαθμίσεις, μπορεί να ανταποκριθεί στις σύγχρονες δομικές ανάγκες με τρόπο απόλυτα ανταγωνιστικό τόσο οικονομικά όσο και λειτουργικά με μία εξαρχής κατασκευή.

Η κατανόηση των επιθυμιών του ιδιοκτήτη, η μέριμνα για την κάλυψη των αναγκών του και η πρόταση καινοτόμων ιδεών αποτελούν βασικά συστατικά, τα οποία σε συνδυασμό με την γνώση και την εμπειρία μας, οδηγούν σε ένα άρτιο αποτέλεσμα.

Για την διενέργεια ανακαίνισης ή επισκευής ενός υπάρχοντος κτιρίου τα βήματα είναι τα εξής:

 • Αυτοψία και επιθεώρηση του χώρου
 • Αποτύπωση και σχεδίαση της υφιστάμενης κατάστασης
 • Μελέτη Ανακαίνισης και παρουσίαση προτάσεων
 • Κατάρτιση προϋπολογισμού των απαιτούμενων εργασιών
 • Έκδοση της κατάλληλης Οικοδομικής Άδειας ή Έγκρισης Εργασιών Μικρής Κλίμακας (εφόσον απαιτείται)
 • Επίβλεψη των εργασιών και συντονισμός του εργατοτεχνικού προσωπικού
 • Παράδοση του έργου

Τακτοποιήσεις – Νομιμοποιήσεις Αυθαιρέτων

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, όταν σε μια ιδιοκτησία υπάρχουν αυθαίρετες κατασκευές ή αυθαίρετες χρήσεις, η ιδιοκτησία αυτή δεν μπορεί να μεταβιβαστεί και δεν μπορεί να εκδοθεί οποιαδήποτε οικοδομική άδεια για αυτό το ακίνητο (για προσθήκη ορόφων/επισκευή/ανακαίνιση κλπ).

Οι αυθαιρεσίες μπορεί να είναι κατασκευές εξ ολοκλήρου αυθαίρετες για τις οποίες ουδέποτε εκδόθηκε οικοδομική άδεια από την αρμόδια Πολεοδομία ή να έχουν κατασκευαστεί κατά παρέκκλιση από τα σχέδια της άδειας .

Σε αυτές τις περιπτώσεις και προκειμένου η αυθαίρετη κατασκευή να μην κριθεί κατεδαφιστέα, ο ιδιοκτήτης μπορεί κατά περίπτωση να προβεί σε νομιμοποίηση ή ρύθμιση της αυθαίρετης κατασκευής.

Η διαδικασία της ρύθμισης περιλαμβάνει τα εξής στάδια:

 • Εύρεση των εγκεκριμένων σχεδίων της Οικοδομικής Άδειας του ακινήτου (αν έχει εκδοθεί άδεια)
 • Μελέτη των συμβολαιογραφικών τίτλων που αφορούν το ακίνητο
 • Διερεύνηση των όρων δόμησης, της τιμής ζώνης και λοιπών στοιχείων για την περιοχή που ανήκει το ακίνητο
 • Αυτοψία στο ακίνητο και λεπτομερή αποτύπωση των υπαρχόντων κατασκευών αυθαίρετων και μη
 • Προσδιορισμός των πολεοδομικών παραβάσεων και υπολογισμός του προστίμου για την ρύθμιση τους
 • Πληρωμή παραβόλου και ένταξη στον ισχύοντα νόμο περί ρύθμισης αυθαίρετων κατασκευών και ακολούθως πληρωμή του υπόλοιπου προστίμου
 • Σύνταξη όλων των απαραίτητων από το νόμο Σχεδίων, Εκθέσεων και Μελετών από τον Μηχανικό και ανάρτηση τους στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.) ή έκδοση Οικοδομικής άδεια νομιμοποίησης.
 • Περαίωση της διαδικασίας

Μετά την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας, η ιδιοκτησία θεωρείται νομίμως υφιστάμενη ή ρυθμισμένη/τακτοποιημένη για χρονικό διάστημα που ορίζεται από τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας και εξαρτάται από το είδος της αυθαιρεσίας. Ακολούθως μπορεί να χορηγηθεί από τον Μηχανικό Βεβαίωση Νομιμότητας του ακινήτου, ώστε αυτό να μπορεί να μεταβιβαστεί ή να οικοδομηθεί περαιτέρω.

« Το σπίτι σου είναι το μέρος που ηρεμεί η ψυχή σου! Αυτό μπορεί να έχει να κάνει με την τοποθεσία, τη χώρα, το κλίμα, την περιοχή και άλλα πολλά. Επίσης έχει να κάνει με το εσωτερικό του σπιτιού σου, τη διακόσμηση, τον αέρα ή ακόμα και το φως. Το σπίτι που μένεις είναι πολύ σημαντικό για ολόκληρη την ύπαρξη σου! »

Αδειοδοτήσεις Τουριστικών καταλυμάτων

Η έκδοση πιστοποιητικού κατάταξης των ξενοδοχείων και των ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων−διαμερισμάτων σε κατηγορίες αστέρων και κλειδιών αντίστοιχα, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση ώστε η λειτουργία της τουριστικής επιχείρησης να είναι νόμιμη.

Η αδειοδότηση τουριστικών καταλυμάτων και η κατάταξη τους στο σύστημα αστέρων ή κλειδιών, εξαρτάται από τις κτιριακές υποδομές αλλά και τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τα ξενοδοχεία κατατάσσονται σε αστέρια από ιδιωτικούς φορείς πιστοποίησης ενώ αντίστοιχα τα ενοικιαζόμενα επιπλωμένα διαμερίσματα-δωμάτια (ΕΕΔΔ) κατατάσσονται σε κλειδιά από πιστοποιημένους μηχανικούς.

Το γραφείο μας αναλαμβάνει την πιστοποίηση κατάταξης όλων των τύπων τουριστικών καταλυμάτων:

 • ως ανεξάρτητος πιστοποιημένος μηχανικός κατάταξης μη κύριων καταλυμάτων (ΕΕΔΔ) και
 • ως συνεργάτης της TUV AUSTRIA HELLAS για την κατάταξη κύριων τουριστικών καταλυμάτων (ξενοδοχεία).

Σχεδιασμός Παθητικών Κτιρίων

Παθητικό Κτίριο είναι ένα πρότυπο κτηρίου το οποίο προσφέρει ταυτόχρονα υψηλή ενεργειακή απόδοση, άνεση, οικονομία και είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Τα κτήρια που γίνονται βάσει του πρότυπου παθητικού κτηρίου είναι κτήρια που μπορούν να χρησιμοποιηθούν όπως όλα τα συμβατικά κτήρια αλλά διαφέρουν εξαιτίας της πολύ χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας σε συνδυασμό με την βιωσιμότητα και την θερμική άνεση του εσωτερικού χώρου του κτηρίου.Η εξοικονόμηση ενέργειας ξεπερνά το 90%. Σύμφωνα με το Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων … Διαβάστε περισσότερα