ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΘ ΥΨΟΣ & ΚΑΤ΄ΕΠΕΚΤΑΣΗ

Δημοσιεύθηκε στις 27.12.2022

 • Αρχιτεκτονική μελέτη:
  Πάντου Κ. Μαρία – Αρχιτέκτων Μηχανικός
 • Στατική Μελέτη:
  Δημητρίου Βαγγέλης – Πολιτικός Μηχανικός
 • Μελέτες Η/Μ:
  Βάσιος Περικλής – Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε.
 • Τοπογραφική τεκμηρίωση:
  Τσουμάνης Κων/νος – Μηχανικός τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής Τ.Ε.
 • Φωτογράφιση:
  Πάντου Κ. Μαρία
 • Τοποθεσία:
  Πέρδικα Θεσπρωτίας
 • Έτος Μελέτης:
  2020
 • Έτος Ολοκλήρωσης Κατασκευής:
  Έργο σε εξέλιξη