Το γραφείο μας

Είναι πολύ σημαντικό για εμάς κάθε έργο που δημιουργείται να είναι ευχάριστο για τον ιδιοκτήτη-χρήστη του, να καλύπτει τις ανάγκες του και να του παρέχει ασφάλεια και σιγουριά. Να ταιριάζει με την προσωπικότητα και την αισθητική του, τόσο πολύ που τελικά να γίνεται οικείο και φιλόξενο από την πρώτη στιγμή.

Κάθε έργο μας αποτελεί προϊόν μελέτης και έρευνας επικεντρωμένη στα ζητούμενα του χρήστη, γεγονός εύκολα αντιληπτό παρατηρώντας την ποικιλομορφία των έργων μας, τα οποία δεν αντιπροσωπεύουν ένα συγκεκριμένο ύφος ή αρχιτεκτονική τάση, αλλά «φωτογραφίζουν» τον ιδιόκτητη τους.

Η φιλοσοφία του γραφείου

«….Οι τρεις αρχές της αρχιτεκτονικής: Ομορφιά, Σταθερότητα, Ευχρηστία

Ο αρχιτέκτονας οφείλει να εξισορροπεί και να συντονίζει αυτά τα τρία στοιχεία χωρίς κανένα από αυτά να τονίζεται περισσότερο σε βάρος των άλλων…»

Περί Αρχιτεκτονικής, Βιτρούβιος (80π.Χ.-15π.Χ.)

Η αγάπη μας για τα φυσικά υλικά (πέτρα – ξύλο – μέταλλο) και τις καθαρές μορφές, έρχεται να συναντηθεί, να συνδυαστεί και να συνεργαστεί με την προσωπική αισθητική κάθε πελάτη, ώστε το τελικό αποτέλεσμα να δικαιώνει κάθε κοινή επιλογή.